Описание на Safe Boot опциите

 

Safe Boot представлява стартиране на Windows операционна систама в т.нар. "защитен режим" при което се зареждат само опроделени компоненти от нея. Тази опция може да се използва при проблеми с операционната система, когато причината за проблемите е неизвестна. Също така тези опции предоставят възможности за ограничаване на стартираните процеси, програми и възможности на системата ви, което е полезно и при зарязяване с вируси.

За да изберете някоя опция от Safe Boot следвайте следните стъпки:
1. Рестартирайте компютъра си и започнете да натискате клавиша F8 след като изчезне таблицата с информацията за Вашия компютър. Ако разполагате с меню за избор на операционна система, можете да натиснете същия клавиш при появата на това меню.
2. Изберете някоя от опциите от менюто Windows Advanced Options и натиснете клавиша ENTER.
3. Когато Boot менюто се появи отново и думите "Safe Mode" се появят в синьо в долния ъгъл на прозореца, изберете инсталацията, която искате да заредите и натиснете ENTER.

Описание на опциите в Safe Boot:
• Safe Mode (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Тази опция ще зареди минимален брой драйвери за устроства (т.е. само ограничен набор от устройства ще бъдат разпознати), както и минимален брой услуги в Windows.
• Safe Mode with Networking (SAFEBOOT_OPTION=Network): Тази опция ще зареди същия брой устройства и услуги като предишната, заедно с драйверите за устройства, които осъществяват мрежова връзка.
• Safe Mode with Command Prompt (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Тази опция е същата като първата, само че вместо Windows Explorer ще се стартира Cmd.exe.
• Enable VGA Mode: Тази опция ще стартира Windows с разделителна способност 640 x 480 черз използването на текущия видео драйвер (а не Vga.sys). Тази опция е изключително полезна когато разделителната способност е настроена на честота, която не се поддържа от монитора Ви. За разлика от тази опция, Safe mode и Safe mode with Networking зареждат драйвера Vga.sys.
• Last Known Good Configuration: Тази опция ще стартира Windows като използва последната стабилна конфигурация, която е била запаметена. Според мен е изключително полезна опция и неведнъж ме е спасявала при проблеми.
• Directory Service Restore Mode: Този режим е наличен само при Windows базирани домейн контролери, като той позволява поправяне на услугата за директориите (directory service repair).
• Debugging Mode: Тази опция стартира Windows в режим за откриване и анализиране на проблеми. Тази информация може да бъде изпратена по сериен кабел към друг компютър, на който е стартирана програмата за разчитане на грешки. Стандартият режим за комуникиране при тази опция е чрез COM2.
• Enable Boot Logging: Тази опция включва записването на информация при логването в системата, когато компютъра е стартиран чрез някоя от Safe Boot опциите, освен Last Known Good Configuration. Информацията за логването се записва във файла Ntbtlog.txt, който се намира в %SystemRoot% папката (главната директория).
• Starts Windows Normally: Тази опция ще стартира нормално Вашата операционна система.
• Reboot: Тази опция ще рестартира компютъра Ви.
• Return to OS Choices Menu: При компютър, който е конфигуриран да стартира повече от една операционна система, тази опция позволява да се върнете в Boot менюто за избор на ОС.

При използването на някоя от тези опции се създава променлива на средата - SAFEBOOT_OPTION, на която се придава стойност или Network или Minimal.

Стандартния VGA driver на Microsoft се използва за показване на резолюция 640 x 480 и 16 цвята. 

 

{START_COUNTER}